Sensus BPM Platform

NAADLOZE INTEGRATIE VOOR EEN HARMONIEUZE BEDRIJFSVOERING

Visuele procestaal

Het BPM Integratie platform is een nieuwe feature van Sensus BPM Online. Dit unieke platform maakt het mogelijk om Sensus te integreren met uw andere applicaties. Zo beschikt u steeds over actuele en inzichtelijke informatie. En bent en blijft u altijd in control.

Uw organisatie is constant in beweging en ook uw processen veranderen voortdurend. Integrations is gebouwd om het beeld van processen te laten meebewegen met de ontwikkelingen binnen uw organisatie. Door koppeling met databronnen en vice versa komen uw processen tot leven en beschikt u op ieder gewenst over waardevolle informatie over alle aspecten van uw organisatie. Zo wordt Business Process Management de centrale schakel in uw data driven organisatie.

Compliance-vraagstukken bundelen, opnemen en managen onder één systeem. Visualiseren hoe processen veranderen, waar risico’s sluimeren, hoe groot trefkans en impact zullen zijn en waar u dus moet bijsturen om die risico’s weg te nemen. Met Sensus BPM Online Integrations is de gewenste informatie ieder moment inzichtelijk en up-to-date beschikbaar. Samengevat in één beeld, zodat u nooit iets over het hoofd ziet.

Gebruik Sensus BPM Online samen met uw favoriete applicaties & software

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Onze integraties bieden perfecte oplossingen voor o.a.:

Kwaliteitsmanagement

Normen – ISO, Arbo, milieu – relateren aan processen en weten welke processen te maken hebben met welke norm.

Human Resources

Welke processen spelen een rol als u de juiste man/vrouw op de juiste plek wilt krijgen?

Risicomanagement

Inzicht in processen die verband houden met sturen vanuit risico’s en kansen.

Informatiemanagement

In welke processen interveniëren uw geautomatiseerde services?

Beleidsvoering

Beleid vertalen en laten aansluiten op meetbare diensten, lees: processen.

Verbetermanagement

Verbetermanagementmethodieken als Lean, Agile, Six Sigma zijn gebaseerd op processen.

EEN PLEK VAN VERBINDING

Een greep uit onze eigen integratiepartners

Naris

Naris is marktleider op het gebied van Governance, Risk en Compliance software. Met het softwareplatform van Naris kan uw organisatie sturen op de doelen die van belang zijn, vertrouwen afgeven over de wijze van opereren en de veerkracht vergroten. Kortom: Sturen met Lef.

LeanForms

Processen automatiseren met slimme formulieren.
LeanForms – Plan, Do, Check, Act! Binnen LeanForms kunt u zelf op eenvoudige wijze webformulieren maken.

Data Toppers

Heeft uw organisatie de processen beschreven én hebben jullie ook nagedacht over het beschrijven van risico’s en/of prestatie indicatoren? Dan heb jij de mogelijkheid om in drie stappen een overzichtelijke plaat van je proceshuis te genereren!

Zelf proberen?

Bent u al vertrouwd met Sensus BPM Online? Ontdek dan nu het BPM Integratie platform die wij voor u hebben ontwikkeld; een uitbreiding van Sensus BPM Designer. U vindt dit nieuwe onderdeel in de hoofdnavigatiebalk.

Kent u Sensus nog niet? Dan is dit een uitgelezen ogenblik om Sensus BPM Online inclusief het BPM Integrations platform te leren kennen. Met deze nieuwste versie beschikt u over een complete oplossing voor procesmanagement.