De Sensus-methode

ÉÉN VISUELE PROCESTAAL OM MEER EN SLIMMER TE WERKEN

Als iedereen dezelfde taal spreekt, verloopt de communicatie doeltreffender en krijg je samen meer voor elkaar. De Sensus-methode is daarmee een praktisch gereedschap om heldere doelen te stellen en die vervolgens zo efficiënt mogelijk te bereiken. Eén krachtige procestaal voor alle gebruikers – eenvoudig, uniform en transparant. Medewerkers structureren, definiëren en modelleren zelf de processen in groepsverband. Altijd op dezelfde manier en voor iedereen begrijpelijk.

De taal van de Sensus-methode maakt zichtbaar wie wat doet en hoelang dat duurt, en ook wat iedere activiteit kost en welke toegevoegde waarde die heeft voor het totale bedrijfsproces. Zo zijn alle taken en verantwoordelijkheden vastgelegd en geborgd in de organisatie.

De Sensus-methode werkt met zeer gebruiksvriendelijke procesmanagement software: Sensus BPM Online. Leg nu de basis voor intelligent procesmanagement. En maak ook deel uit van de Sensus-community van mensen die meer en slimmer willen werken en samenwerken.

Visuele procestaal
Een gemeenschap van gebruikers met een uniforme methodiek & procestaal
Een krachtige BPM-oplossing voor het vastleggen, publiceren & meten van processen
Een aanpak om processen te verbinden met bedrijfsdoelen en verschillende beleidsterreinen
Een ecosysteem waarin processen aansluiten op de werkelijkheid

Sensus BPM Online: processen ontwerpen in acht eenvoudige stappen.

  • Analyseren: het doel bepalen
  • Structureren: doelen en processen koppelen
  • Definiëren: bepalen welke informatie u nodig hebt
  • Modelleren:  visuele procestaal met iconen
  • Documenteren: de kennis in uw organisatie borgen
  • Publiceren: de aanwezige kennis delen
  • Meten: meten is weten
  • Verbeteren: een verbeteringsslag inzetten

Aan de slag!
Start uw gratis proefversie

Nadat u uw gegevens hebt ingevuld, kunt u alle procesmanagement functionaliteiten van Sensus BPM Designer veertien dagen uitproberen.

Intelligent process management